Algemene voorwaarden Hedy Harts Fotografie

 

1. Algemeen

·     De foto’s op www.hedyharts.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar Hedy Harts Fotografie. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken. Niets mag zonder toestemming gebruikt of gepubliceerd worden.

·   Tijdens fotoreportages kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc.

·   Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, opnieuw gemaakt.

·   De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

·   De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld) informatie die op deze site wordt verstrekt.

·   Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Hedy Harts Fotografie schriftelijk zijn bevestigd.

·   De opdrachtgever kan bij de fotograaf kwalitatief hoogwaardige afdrukken bestellen, en canvasdoeken en andere wanddecoratie. De prijzen voor afdrukken zijn na te vragen bij de fotograaf.

·   Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de foto's bij een andere aanbieder te laten afdrukken, kan en zal de fotograaf nooit borg staan voor de afdrukkwaliteit van deze afdrukken. Het afdrukken van de foto's bij een andere aanbieder is altijd op eigen risico.

·   De fotograaf behoudt zich ten aller tijden het recht om een fotoshoot en/huwelijksreportage af te breken als er spraken is van een situatie waarin de fotograaf zich onveilige in voelt of bij elke vorm van ongewenste intimidatie en hierbij geen gehoor wordt gegeven aan de aangegeven grenzen. Kosten voor de fotoshoot en/of trouwreportage zullen desalniettemin volledig in rekening worden gebracht.

·   Indien de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met de fotograaf, verklaart hij/zij zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Hedy Harts Fotografie.

 

2.  Copyright

·     De fotograaf is en blijft de eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen en bedacht etc.

·     De fotograaf behoudt het digitaal origineel.

·     De klant krijgt de foto’s digitaal geleverd op hoge resolutie. Tenzij anders is omschreven of is afgesproken. De klant mag de foto’s voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan de foto’s te verkopen aan derden.

 

3.  Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

·     Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Hedy Harts Fotografie, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

·     De (koop)prijs luidt in euro’s.

·     Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: Inclusief reiskosten tot 15km. Vanaf 15 km worden er reiskosten berekend.

·     Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na factuurdatum.

·     Bestellingen worden in behandeling genomen en verzonden zodra de betaling is voldaan.

·     De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Hedy Harts Fotografie te melden.

·     Wanneer de klant niet op tijd betaald, zal er een herinnering gestuurd worden. Wanneer er na deze herinnering geen reactie zal zijn en er niet betaald wordt, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

4.  Annuleringsvoorwaarden

·     De klant heeft na bestelling het recht op 14 dagen bedenktijd, en kan de bestelling annuleren.

·     Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

·     Kan een fotoshoot onverhoopt toch niet door gaan, laat mij dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

·     Mocht het voor de fotograaf onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt.

·     Bij slecht weer neemt de fotograaf contact op met de klant om de afspraak kosteloos te verzetten. Dit geldt voor afspraken op buitenlocatie.

 

5.  Publicatierecht

·     De fotograaf gebruikt de foto’s van de klant alleen na toestemming voor portfolio, website, social media, demomateriaal en promotie.

·     De afnemer mag zijn aangekochte foto eenmalig gebruiken voor het doel waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechtenvrij is aangekocht.

·     De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto's gepubliceerd gaan worden.

·     Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Hedy Harts Fotografie, www.hedyharts.nl op of nabij de foto's. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto's.

·     Doorverkoop en vermeerdering van foto's in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.

 

6.  Levering producten en garantie

·     Hedy Harts Fotografie besteld de fotoafdrukken, albums en wanddecoratie bij een vaklab, en zal deze eerst op eigen adres laten bezorgen. De producten worden altijd eerst door Hedy Harts Fotografie gecontroleerd op afdrukkwaliteit en schade, voordat het wordt doorgestuurd naar de klant. Wanneer een product niet in orde is, zal Hedy Harts Fotografie de klant hiervan op de hoogte stellen en retour sturen naar de leverancier. Hierdoor kan er vertraging zijn in de levering. Pas als het product in orde is, wordt het geleverd aan de klant.

·     De klant heeft garantie op het product wanneer er schade is aan het product tijdens de levering of door fabricagefouten.

·     Er is geen sprake van garantie wanneer er schade ontstaat aan het product door eigen toedoen.

·     Eenmaal gekochte producten kunnen niet worden teruggestuurd of geruild.

 

7.     Privacy

·     De persoonsgegevens die van de klant worden opgevraagd, worden alleen gebruikt voor de factuur en contactmogelijkheden rondom de dienstverlening.

·     Hedy Harts Fotografie gaat uiterst zorgvuldig om met de klantgegevens. Deze worden niet verspreid aan derden.

·     Hedy Harts Fotografie maakt gebruik van Pixieset om de foto’s te delen en voor verkoop aan de klant waarvoor de foto’s zijn gemaakt. Alleen de klant waarvan de foto’s zijn zal toegang hebben tot deze galerij.

·     Hedy Harts Fotografie werkt samen met een boekhouder die inzicht heeft in de factuurgegevens, waar vertrouwelijk mee wordt omgegaan.